Tháng Sáu 2, 2021

Realwear Kính thực tế tăng cường (AR handset) trong ngành công nghiêp dầu khí và khí đốt

 Realwear kính thực tế tăng cường – AR handset hỗ trợ xử lý trực tuyến, rảnh tay, và hiệu quả Việc xử lý các sự cố […]
Tháng Mười 25, 2021

Giải pháp ar – ar solution gói giải pháp hoàn thiện cho nhiều lĩnh vực

Giải pháp ar hay ar solution gói giải pháp hoàn thiện cho nhiều lĩnh vực ngành nghề và các dự án đổi mới sáng tạo hiện nay.