Tháng Mười 1, 2021

ar app phổ biến hiện nay và các công cụ lập trình cho AR

AR app – Ứng dụng Thực tế tăng cường  Từ trước đến nay khi nhắc đến AR- Thực tế tăng cường thì đểu liên tưởng đến […]
Tháng Mười 25, 2021

Giải pháp ar – ar solution gói giải pháp hoàn thiện cho nhiều lĩnh vực

Giải pháp ar hay ar solution gói giải pháp hoàn thiện cho nhiều lĩnh vực ngành nghề và các dự án đổi mới sáng tạo hiện nay.